Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 2. díl - 2017

 
Kód: 220029-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Ondřej Procházka
E-mail: ondrej.prochazka@czso.cz

Všechna data publikace (1,9 MB) ZIP
Úvod, metodické vysvětlivky Word PDF

ČÁST I. - Výsledky hlasování podle vybraných obcí a skupin obcí
Stručný komentář I. Word PDF

Tabulky
Tab. 1a Počty volebních okrsků podle velikostní skupiny volebního okrsku - absolutní počty dle volebních krajů Excel PDF
Tab. 1b Počty volebních okrsků podle velikostní skupiny volebního okrsku - v % dle volebních krajů Excel PDF
Tab. 2 Počet obcí dle počtu volebních okrsků - přehled dle volebních krajů a okresů Excel PDF
Tab. 3 Výsledky hlasování v obcích s 10 000 a více obyvateli Excel PDF
Tab. 4 Výsledky hlasování podle velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 5 Seznam prvních 50 obcí v ČR v pořadí podle nejvyššího % platných hlasů pro stranu: 
       Tab. 5.01 Občanská demokratická strana Excel PDF
       Tab. 5.02 Řád národa - Vlastenecká unie Excel PDF
       Tab. 5.03 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI Excel PDF
       Tab. 5.04 Česká strana sociálně demokratická Excel PDF
       Tab. 5.05 Volte Pravý blok www.cibulka.net Excel PDF
       Tab. 5.06 Radostné Česko Excel PDF
       Tab. 5.07 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Excel PDF
       Tab. 5.08 Komunistická strana Čech a Moravy Excel PDF
       Tab. 5.09 Strana zelených Excel PDF
       Tab. 5.10 ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU Excel PDF
       Tab. 5.11 Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí Excel PDF
       Tab. 5.12 Strana svobodných občanů Excel PDF
       Tab. 5.13 Blok proti islamizaci - Obrana domova Excel PDF
       Tab. 5.14 Občanská demokratická aliance Excel PDF
       Tab. 5.15 Česká pirátská strana Excel PDF
       Tab. 5.16 OBČANÉ 2011-SPRAVEDLNOST PRO LIDI Excel PDF
       Tab. 5.17 Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017 Excel PDF
       Tab. 5.18 Česká národní fronta Excel PDF
       Tab. 5.19 Referendum o Evropské unii Excel PDF
       Tab. 5.20 TOP 09 Excel PDF
       Tab. 5.21 ANO 2011 Excel PDF
       Tab. 5.22 Dobrá volba 2016 Excel PDF
       Tab. 5.23 Sdružení pro republiku
       – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka
Excel PDF
       Tab. 5.24 Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová Excel PDF
       Tab. 5.25 Česká strana národně sociální Excel PDF
       Tab. 5.26 REALISTÉ Excel PDF
       Tab. 5.27 SPORTOVCI Excel PDF
       Tab. 5.28 Dělnická strana sociální spravedlnosti Excel PDF
       Tab. 5.29 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) Excel PDF
       Tab. 5.30 Strana Práv Občanů Excel PDF
       Tab. 5.31 Národ Sobě Excel PDF
Tab. 6 Přehled o počtu obcí (městských částí), ve kterých strana nezískala žádný hlas Excel PDF


ČÁST II. - Výsledky přednostního hlasování pro jednotlivé kandidáty
Stručný komentář II. Word PDF

Tabulky
Tab. 7a Seznamy prvních 50 kandidátů podle počtu přednostních hlasů Excel PDF
Tab. 7b Seznamy prvních 50 kandidátů v pořadí podle nejvyššího procenta přednostních hlasů Excel PDF
Tab. 8 Souhrnný přehled o výsledcích přednostního hlasování Excel PDF
Tab. 9 Výsledky přednostního hlasování pro jednotlivé kandidáty za kraj: 
       Tab. 9.01 Hlavní město Praha Excel PDF
       Tab. 9.02 Středočeský Excel PDF
       Tab. 9.03 Jihočeský Excel PDF
       Tab. 9.04 Plzeňský Excel PDF
       Tab. 9.05 Karlovarský Excel PDF
       Tab. 9.06 Ústecký Excel PDF
       Tab. 9.07 Liberecký Excel PDF
       Tab. 9.08 Královéhradecký Excel PDF
       Tab. 9.09 Pardubický Excel PDF
       Tab. 9.10 Vysočina Excel PDF
       Tab. 9.11 Jihomoravský Excel PDF
       Tab. 9.12 Olomoucký Excel PDF
       Tab. 9.13 Zlínský Excel PDF
       Tab. 9.14 Moravskoslezský Excel PDF

Grafy
Graf 1 Míra využití přednostního hlasování dle volebních krajů ČR pro strany zastoupené v PS Excel PDF
Graf 2 Míra využití přednostního hlasování dle volebních stran zastoupených v PS Excel PDF

Kartogramy
Kartogram 1: Oblasti územní volební podpory ANO PDF JPG
Kartogram 2: Oblasti územní volební podpory ODS PDF JPG
Kartogram 3: Oblasti územní volební podpory Piráti PDF JPG
Kartogram 4: Oblasti územní volební podpory SPD PDF JPG
Kartogram 5: Oblasti územní volební podpory KSČM PDF JPG
Kartogram 6: Oblasti územní volební podpory ČSSD PDF JPG
Kartogram 7: Oblasti územní volební podpory KDU-ČSL PDF JPG
Kartogram 8: Oblasti územní volební podpory TOP 09 PDF JPG
Kartogram 9: Oblasti územní volební podpory STAN PDF JPG

Přílohy
Příloha 1 Seznam zvláštních volebních okrsků a volební účast v zahraničí Excel PDF
Příloha 2 Seznam zaregistrovaných kandidátních listin Word PDF
Příloha 3 Přehled podaných kandidátních listin podle volebních krajů PDF
Archiv:
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.