Volby do Národního shromáždění - 1920 až 1935

 
Kód: e-4219-06
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Předmluva Word PDF
Přehled výsledků voleb do Národního shromáždění v období 1920 - 1935 Word PDF
Seznam použité literatury Word PDF

Část 1: Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny

A. Souhrnné tabulkové přehledy výsledků voleb v letech 1920, 1925, 1929 a 1935
Tab. 1.1 Získané platné hlasy podle politických stran Excel PDF
Tab. 1.2 Získané mandáty podle politických stran Excel PDF
Tab. 1.3 Sociální složení poslanců Excel PDF
Tab. 1.4 Věkové složení poslanců Excel PDF
Tab. 1.5 Národnostní složení poslanců Excel PDF

B. Výsledky voleb v jednotlivých letech
Tab. 1.6 Získané hlasy a mandáty podle politických stran v roce 1920 Excel PDF
Tab. 1.7 Získané hlasy a mandáty podle volebních krajů a zemí v roce 1920 Excel PDF
Tab. 1.8 Získané hlasy podle volebních krajů, zemí a politických stran v roce 1920 Excel PDF
Tab. 1.9 Získané hlasy a mandáty podle politických stran v roce 1925 Excel PDF
Tab. 1.10 Získané hlasy a mandáty podle volebních krajů a zemí v roce 1925 Excel PDF
Tab. 1.11 Získané hlasy podle volebních krajů, zemí a politických stran v roce 1925 Excel PDF
Tab. 1.12 Získané hlasy a mandáty podle politických stran v roce 1929 Excel PDF
Tab. 1.13 Získané hlasy a mandáty podle volebních krajů a zemí v roce 1929 Excel PDF
Tab. 1.14 Získané hlasy podle volebních krajů, zemí a politických stran v roce 1929 Excel PDF
Tab. 1.15 Získané hlasy a mandáty podle politických stran v roce 1935 Excel PDF
Tab. 1.16 Získané hlasy a mandáty podle volebních krajů a zemí v roce 1935 Excel PDF
Tab. 1.17 Získané hlasy podle volebních krajů, zemí a politických stran v roce 1935 Excel PDF

Část 2: Výsledky voleb do Senátu

A. Souhrnné tabulkové přehledy výsledků voleb v letech 1920, 1925, 1929 a 1935
Tab. 2.1 Získané platné hlasy podle politických stran Excel PDF
Tab. 2.2 Získané mandáty podle politických stran Excel PDF
Tab. 2.3 Sociální složení poslanců Excel PDF
Tab. 2.4 Věkové složení poslanců Excel PDF
Tab. 2.5 Národnostní složení poslanců Excel PDF

B. Výsledky voleb v jednotlivých letech
Tab. 2.6 Získané hlasy a mandáty podle politických stran v roce 1920 Excel PDF
Tab. 2.7 Získané hlasy a mandáty podle volebních krajů a zemí v roce 1920 Excel PDF
Tab. 2.8 Získané hlasy podle volebních krajů, zemí a politických stran v roce 1920 Excel PDF
Tab. 2.9 Získané hlasy a mandáty podle politických stran v roce 1925 Excel PDF
Tab. 2.10 Získané hlasy a mandáty podle volebních krajů a zemí v roce 1925 Excel PDF
Tab. 2.11 Získané hlasy podle volebních krajů, zemí a politických stran v roce 1925 Excel PDF
Tab. 2.12 Získané hlasy a mandáty podle politických stran v roce 1929 Excel PDF
Tab. 2.13 Získané hlasy a mandáty podle volebních krajů a zemí v roce 1929 Excel PDF
Tab. 2.14 Získané hlasy podle volebních krajů, zemí a politických stran v roce 1929 Excel PDF
Tab. 2.15 Získané hlasy a mandáty podle politických stran v roce 1935 Excel PDF
Tab. 2.16 Získané hlasy a mandáty podle volebních krajů a zemí v roce 1935 Excel PDF
Tab. 2.17 Získané hlasy podle volebních krajů, zemí a politických stran v roce 1935 Excel PDF

Část 3: Grafické vyjádření výsledků voleb
Graf 1 Získané hlasy pro politické strany v jednotlivých letech – poslanecká sněmovna Excel
Graf 2a Složení poslanecké sněmovny – získané mandáty – rok 1920, 1925 Excel
Graf 2b Složení poslanecké sněmovny – získané mandáty – rok 1929, 1935 Excel
Graf 3 Věkové složení poslanců Excel
Graf 4 Národnostní složení poslanců Excel
Graf 5 Získané hlasy pro politické strany v jednotlivých letech – senát Excel
Graf 6a Složení senátu – získané mandáty – rok 1920, 1925 Excel
Graf 6b Složení senátu – získané mandáty – rok 1929, 1935 Excel
Graf 7 Věkové složení senátorů Excel
Graf 8 Národnostní složení senátorů Excel

Zveřejněno dne: 31.03.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.