Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2018

 
Kód: 280021-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Soňa Horáčková
E-mail: sona.horackova@czso.cz

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Komentář Word PDF

1. Údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2018 podle krajů (NUTS 3)
1.1 Vodovody
1.1.1 Vodovody – počty, délky sítí a zásobovaní obyvatelé Excel PDF
1.1.2 Technické údaje vodovodů, kapacity vodojemů Excel PDF
1.1.3 Voda pitná, užitková Excel PDF
1.1.4 Voda vyrobená určená k realizaci, voda fakturovaná, vodné Excel PDF
1.1.5 Voda nefakturovaná Excel PDF
1.2 Kanalizace
1.2.1 Kanalizace – obyvatelé napojení na kanalizaci a ČOV
Údaje v této tabulce byly opraveny dne 22.5.2019
Excel PDF
1.2.2 Vody vypouštěné do kanalizace, čištěné vody Excel PDF
1.2.3 Voda vypouštěná do toků, stočné, délky sítí Excel PDF
1.3 Čistírny odpadních vod (ČOV)
1.3.1 Čistírny odpadních vod (počet) Excel PDF
1.3.2 Znečištění na ČOV Excel PDF
1.4 Kaly Excel PDF

2. Souhrnné údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2018 podle oblastí (NUTS 2)
2.1 Vodovody
2.1.1 Údaje o vodovodech za rok 2018 podle oblastí (NUTS 2) Excel PDF
2.1.2 Vybrané souhrnné údaje za rok 2018 v porovnání s rokem 2017 Excel PDF
2.2 Kanalizace
2.2.1 Údaje o kanalizacích za rok 2018 podle oblastí (NUTS 2)
Údaje v této tabulce byly opraveny dne 22.5.2019
Excel PDF
2.2.2 Vybrané souhrnné údaje za rok 2018 v porovnání s rokem 2017 Excel PDF

3. Vodní toky a dodávky povrchové vody v roce 2018
3.1 Vodní toky v roce 2018 Excel PDF
3.2 Dodávky povrchové vody v roce 2018 Excel PDF
3.3 Druh vypouštěných vod do toků ve správě st. podniků Povodí v roce 2018 Excel PDF
3.4 Znečištění vodních toků v roce 2018 Excel PDF

Grafy
Graf 1   Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu v roce 2018
Údaje v této tabulce byly opraveny dne 22.5.2019
Excel PDF
Graf 2   Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod v jednotlivých krajích v roce 2018 Excel PDF
Graf 3   Množství vyrobené pitné vody, fakturované vody celkem a vody fakturované domácnostem v ČR v roce 2018 Excel PDF
Graf 4   Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody a průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod v ČR v roce 2018 (podle krajů) Excel PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.05.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.