Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2012

 
Kód: e-2003-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Soňa Horáčková
E-mail: sona.horackova@czso.cz

Komentář Word PDF

1. Údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2012 podle krajů (NUTS 3)
1.1 Vodovody
1.1.1 Vodovody – počty, délky sítí a zásobovaní obyvatelé Excel PDF
1.1.2 Technické údaje vodovodů, kapacity vodojemů Excel PDF
1.1.3 Voda pitná, užitková, voda vyrobená určená k realizaci Excel PDF
1.1.4 Voda fakturovaná, vodné Excel PDF
1.1.5 Voda nefakturovaná Excel PDF
1.2 Kanalizace
1.2.1 Kanalizace – obyvatelé napojení na kanalizaci a ČOV Excel PDF
1.2.2 Vody vypouštěné do kanalizace, čištěné vody Excel PDF
1.2.3 Voda vypouštěná do toků, stočné, délky sítí Excel PDF
1.3 Čistírny odpadních vod (ČOV)
1.3.1 Čistírny odpadních vod (počet) Excel PDF
1.3.2 Znečištění na ČOV Excel PDF
1.4 Kaly Excel PDF

2. Souhrnné údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2012 podle oblastí (NUTS 2)
2.1 Vodovody
2.1.1 Údaje o vodovodech za rok 2012 podle oblastí (NUTS 2) Excel PDF
2.1.2 Vybrané souhrnné údaje za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Excel PDF
2.2 Kanalizace
2.2.1 Údaje o kanalizacích za rok 2012 podle oblastí (NUTS 2) Excel PDF
2.2.2 Vybrané souhrnné údaje za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Excel PDF

3. Vodní toky a dodávky povrchové vody v roce 2012
3.1 Vodní toky v roce 2012 Excel PDF
3.2 Dodávky povrchové vody v roce 2012 Excel PDF
3.3 Druh vypouštěných vod do toků ve správě st. podniků Povodí v roce 2012 Excel PDF
3.4 Znečištění vodních toků v roce 2012 Excel PDF

Grafy
Graf 1   Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu v roce 2012 Excel
Graf 2   Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod v jednotlivých krajích v roce 2012 Excel
Graf 3   Množství vyrobené pitné vody, fakturované vody celkem a vody fakturované domácnostem v ČR v roce 2012 Excel
Graf 4   Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody a průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod v ČR v roce 2012 (podle krajů) Excel
Archiv:
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.