Vliv zahraničních firem v České republice

 

19. 1. 2012

Přestože hlavní příliv přímých investic dorazil do České republiky později než třeba do Polska či Maďarska, byl na počátku tisíciletí v přepočtu na obyvatele jedním z nejvyšších na světě a stal se výrazným stimulem domácí ekonomiky. „Od roku 1993 přišlo do České republiky ze zahraničí téměř 2,5 bilionu korun v podobě přímých investic,“ připomíná předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. V objemech peněz kulminovaly přímé zahraniční investice do české ekonomiky kolem roku 2000.

Firmy zahraničních investorů zvýšily během patnácti let svůj podíl na produkci ekonomiky ČR šestinásobně, ze 7,3 na 42,5 procenta. „Jejich zisky však tvořily v roce 2009 tři pětiny všech zisků finančních a nefinančních firem v české ekonomice,“ konstatuje analytička Českého statistického úřadu Drahomíra Dubská, autorka obsáhlé analýzy, kterou ČSÚ zveřejní v úterý 31. ledna. Hrubá přidaná hodnota vytvořená firmami pod zahraniční kontrolou, která v roce 1995 nečinila ani pět procent z její celkové výše za ekonomiku, se během sledovaného období zvýšila na 30,6 procenta.

Zcela dominující postavení má zahraniční kapitál ve finančním sektoru České republiky. Zatímco v roce 1995 vytvářely finanční instituce pod zahraniční kontrolou zhruba desetinu hrubé přidané hodnoty celého sektoru, v roce 2009 již přes 97 %. Tímtéž podílem kontrolují zahraniční banky celková bankovní aktiva v ČR, klientské vklady jsou pod zahraniční kontrolou z 99 %.

U nefinančních podniků je zahraniční kapitál zastoupen nejsilněji v automobilovém průmyslu, který kontroluje z 90 % a také v rafineriích a výrobě koksu (88 %). „Přinos přímých zahraničních investic je evidentní, což plyne z dosahované produktivity a akceleračních efektů pro ekonomiku“, dodává Dubská. V roce 2009 zaměstnávaly firmy pod zahraniční kontrolou 1,069 milionu lidí, což bylo 5,7krát více než v roce 1995.


Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Chrámecký
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 054 765
GSM: 737 280 892
E-mail: tomas.chramecky@czso.cz

  • ČSÚ TK Zahraniční firmy TZ.doc
  • Prezentace z tiskové konference