Vládou prošel návrh statistiků o sčítání lidu. Ubude v něm polovina otázek

 

19. června 2018
 

Vláda se dnes zabývala příštím sčítáním lidu. Schválila podobu návrhu, který jí předložil Český statistický úřad. Půjde o první sčítání, kdy se lidé budou moci sečíst, aniž by je kdokoliv kontaktoval. Statistici také výrazně zredukovali počet otázek ve formulářích.

„Český statistický úřad předložil vládě návrh moderního sčítání, které bude maximální měrou vycházet z dat dostupných v registrech státních institucí. Zaměřili jsme se hlavně na to, abychom občany obtěžovali co nejméně, takže jsme razantně snížili rozsah dotazníků a počet otázek. Chceme taky, aby se co nejvíc lidí sečetlo on-line, což pro ně bude nejpohodlnější,“ vysvětluje předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Občané, kteří se sečtou prostřednictvím internetu, nebudou oslovováni žádným pracovníkem projektu. Tímto způsobem by se mělo sečíst mnohem více lidí než při minulém cenzu v roce 2011. Vyplnit on-line formulář bude mnohem jednodušší než práce s papírovou verzí. Internetové rozhraní bude obsahovat nabídky možných odpovědí nebo vynechá otázky, které se konkrétního respondenta netýkají.

Českému statickému úřadu se také podařilo zredukovat počet otázek, na které se lidí bude ptát. Bude jich jen 23, zatímco v roce 2011 šlo o 47 položek. Zmizí třeba otázky na rodinný stav, státní občanství nebo postavení v zaměstnání.

Kromě toho byl zcela zrušen formulář za domy. ČSÚ bude tato data čerpat z registrů. „Díky tomu, že řadu údajů získáme z existujících evidencí a databází ministerstev a jiných úřadů, zůstanou na sčítacích formulářích jen ty údaje, které nemůžeme získat z jiných zdrojů. Například otázky na místo pracoviště nebo na to, jak dojíždíte do zaměstnání. Tahle data jsou nezbytná třeba pro plánování veřejné dopravy. Jiná zase pro zakládání školek nebo pro hasiče,“ potvrzuje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.

Návrh věcného záměru zákona o sčítání byl dnes vládě předložen podruhé. Upravená verze reflektuje květnový požadavek kabinetu, aby přímo v usnesení bylo uvedeno, že jednu z částí sčítání – konkrétně terénní zjišťování – provede Česká pošta. Terénní zjišťování se však bude týkat pouze osob, které se v první fázi nesečtou on-line. Do června 2019 ČSÚ předloží paragrafové znění.

Více se dočtete v připravovaném červnovém vydání Statistiky&My: www.statistikaamy.cz.
 

Kontakt
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T 274 052 017   |   M 778 727 232
E petra.bacova@czso.cz   |   Twitter @statistickyurad

  • csu_tz180619_vladou_prosel_navrh_statistiku_o_scitani_lidu_ubude_v_nem_polovina_otazek.docx
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Roberta Šandy, ředitele odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ
    (soubor mp3)