Vláda statistiky neřídí

 


1. 6. 2004

Vláda statistiky neřídí

Stanovisko předsedy ČSÚ k rozhovoru senátora Železného v Právu 27.května


Dodržování principu politické nezávislosti je jedním ze základních předpokladů činnosti každého statistického úřadu, který předkládá údaje o stavu a vývoji všech stránek života společnosti. Veřejnost ani odborníci nemohou pracovat a rozhodovat se na základě informací, u nichž se nemohou spolehnout na objektivitu nezávislou na přání politických stran. Tento princip je vlastní i Českému statistickému úřadu a nebyl zatím nikdy zpochybněn.

Když v rozhovoru pro deník Právo 27. května senátor Vladimír Železný uvedl, že členem Státní volební komise je „představitel statistického úřadu, který řídí vláda“, hluboce se mýlil. Ze zákona o státní statistické službě vyplývá, že předsedu ČSÚ jmenuje na návrh vlády prezident republiky. Podle pravidel jednání vlády se může předseda statistického úřadu – stejně jako guvernér České národní banky – zúčastnit schůze kabinetu. Na této schůzi však nemá právo hlasovat. Statistický úřad není součástí žádného ministerstva.

ČSÚ plní funkci zpracovatele výsledků voleb na základě volebního zákona od počátku 90. let. A to právě vzhledem ke shodě na tom, že představuje politicky nezávislou instituci s potřebným vybavením a schopnostmi. Statistici však nepřicházejí do styku s hlasovacími lístky a nemohou tedy žádným způsobem ovlivnit volební výsledky dané vůli voličů. Zpracovávají výsledky, k nimž došly jednotlivé okrskové volební komise.

Striktní nezávislost statistického úřadu lze dokumentovat i dlouholetou praxí dodržování publikačního kalendáře všech pravidelných výstupů včetně těch nejcitlivějších: HDP, inflace, mzdy, nezaměstnanost, zahraniční obchod apod. ČSÚ tyto informace vydává podle předem daného a veřejně známého „jízdního řádu“, a to bez ohledu na momentální politickou situaci či události. Samozřejmostí je princip rovného přístupu k informacím, takže nikdo – ani vláda – je nedostane dříve, dokud nenastane stanovený čas.

Politická nezávislost patří k základním principům, kterými se řídí činnost statistických úřadů všech demokratických zemí. Pochopitelně se to týká i členských států Evropské unie. Není náhodou, že kapitola státní statistické služby – včetně principu politické nezávislosti – patřila k prvním uzavřeným kapitolám přístupových rozhovorů České republiky s orgány Evropské unie, a to již v roce 1998.

Jan Fischer
předseda Českého statistického úřadu

  • tz060104.doc