Vítejte na stránkách českého předsednictví v Pracovní skupině Rady EU pro statistiku

 


Rozloučení s českým předsednictvím ve statistice

Pro Českou republiku a pro Český statistický úřad byl začátek roku 2009 spojen s mimořádným posláním. Poprvé ve své historii se Česká republika ujala 1. ledna 2009 šestiměsíčního předsednictví v Radě Evropské unie. Pro Český statistický úřad to znamenalo privilegium předsedat Pracovní skupině Rady EU pro statistiku a současně závazek zhostit se tohoto úkolu se ctí.

Program českého předsednictví vycházel z činností a úkolů zahájených a rozpracovaných předchozími zeměmi, které zastávaly funkci předsednictví. V oblasti statistiky ČSÚ navázalo bezprostředně na výrazné výsledky Francie a francouzského statistického úřadu INSEE a také na výsledky a úspěchy zemí předchozího tria předsednictví: Německa, Portugalska a Slovinska.

Předsednický tým by rád poděkoval všem zúčastněným partnerům. Velmi oceňujeme úspěšné a konstruktivní diskuse na Pracovní skupině Rady pro statistiku stejně jako během neformálních konzultací a také efektivní podporu všech stran, které značně přispěly k pokroku statistických předpisů.
Švédským kolegům přejeme úspěšné předsednictví.

Webové stránky švédského předsednictví ve statistice

Rozloučení s českým předsednictvím ve statistice