Víte v jakých podmínkách žijí a hospodaří domácnosti v České republice?

 

Více než třetina českých domácností bydlí v tolik diskutované sídlištní zástavbě, ale jejich peněžní příjmy jsou v průměru o tisíc korun měsíčně vyšší než u ostatních domácností v naší republice.

Zajímají Vás údaje o tom, v jakých podmínkách žijí a hospodaří domácnosti v České republice? Chcete vědět, co si myslí o své sociální situaci, jak vycházejí s penězi a které z nich se pohybují blízko hranice chudoby nebo dokonce pod ní? Máte zájem o informace zpracované z údajů za osoby 16leté a starší, např. o jejich pracovních aktivitách, o tom, jak hodnotí svůj zdravotní stav nebo postavení vlastní rodiny ve společnosti a do jaké míry jsou spokojeny v dalších oblastech svého života?


Na tyto a ještě další otázky můžete nalézt odpovědi v publikacích Sociální situace domácností v roce 2001 (údaje za domácnosti, údaje za osoby 16leté a starší), které ČSÚ připravil z výsledků stejnojmenného šetření provedeného v roce 2001. Byly při něm získány informace od více než 10 tis. domácností a zhruba 21,6 tis. osob starších 15 let. Uvedené publikace naleznete na těchto webových stránkách v sekci 3 – Práce a sociální statistiky.

Dříve než začnete listovat v podrobných publikačních tabulkách, prohlédněte si naši propagační publikaci Sociální situace domácností ČR v grafech v roce 2001 a představte si, jak byste odpověděli Vy na některá z uvedených témat.