Vinohradnictví v České republice

 


7. října 2010

Vinohradnictví v České republice


Na podzim roku 2009 uskutečnil Český statistický úřad mezi českými a moravskými vinaři první Vinohradnický cenzus konaný podle evropské legislativy. V rámci cenzu byly členskými státy EU zjišťovány především údaje o produkční ploše, výnosech, odrůdové skladbě a stáří vinic. Při šetření bylo sečteno celkem 10 997 vinařů s celkovou výměrou 16 364 ha vinic. Do šetření se přitom zahrnovali vinaři hospodařící na výměře od 0,1 ha vinic.

V České republice se réva vinná pěstuje pro výrobu moštového vína (16 111 ha). Moštové odrůdy vína jsou nejčastěji určeny a realizovány jako jakostní víno. Pouze necelých 8 % plochy moštových odrůd připadá na jiná vína než jakostní. Nejčastější výnos (na 56 % plochy) se u jakostních vín pohyboval mezi 30 až 70 q/ha. Mezi moštovými odrůdami vína u nás dominují odrůdy bílé, které tvoří přibližně dvě třetiny jejich plochy. Z bílých odrůd čeští vinaři pěstují nejvíce Müller Thurgau (15 %), Veltlínské zelené (15 %), Ryzlink rýnský (11 %), Ryzlink vlašský (11 %) a další. Mezi modrými moštovými odrůdami vína výrazně dominuje Svatovavřinecké (22 %) a Frankovka (20 %). Ve věkové struktuře vinic převažují (45 %) vinice více než 20 let staré. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří vinice ve věkovém rozmezí od 3 do 9 let, tedy vinice již plodné a ještě nikoli přestárlé. Odrůdové složení této kategorie mj. potvrzuje trend zvyšování podílu modrých odrůd na nových výsadbách.

Ekonomická hodnota komodity vinné hrozny (určeno k výrobě vína) činila v roce 2008 pouze 1,022 mld Kč (v běžných cenách), což představuje podíl necelého jednoho procenta (0,87 %) na hodnotě celkové zemědělské produkce. Přestože má české vinařství na hodnotě zemědělské produkce i na celkové výměře zemědělské půdy marginální podíl, především moravské vinařství není u nás zanedbatelným fenoménem.

Česká statistika disponuje údaji o vinohradnictví již od roku 1920, kdy se sledovala produkční plocha vinic celkem a celkový výnos. V roce 1920 byla vykázána produkční plocha pod rodícími vinicemi 5 689 ha a odhadovaná produkce vinných hroznů dosahovala 24 tis. tun. Za toto období statistika vykázala spotřebu vína 5 litrů na obyvatele. V roce 2008 činila plocha vinic 16 364 ha, hmotnost sklizených hroznů byla 107 210 tun a spotřeba hroznového vína na obyvatele dosáhla v tomto roce 16,3 litru. Přibližně dvě třetiny spotřebovaného vína u nás pochází z importu, především z Itálie (39 %).


Odbor vnější komunikace
Českého statistického úřadu
Ladislav Pištora
tel.: 27 405 4017
e-mail: ladislav.pistora@czso.cz

  • TZVino101007.doc