Velikost bytu

 

FusionCharts XT se zobrazi zde!
Údaje z Demografické příručky 2013 a Pramenného díla SLDB 2011