V České republice inovuje méně než polovina podniků

 

17. 4. 2014

Poslední dostupná data o inovačních aktivitách podniků v letech 2010–2012 ukázala, že v České republice převažuje počet podniků bez inovačních aktivit. Ve sledovaném období inovovalo méně než padesát procent podniků, konkrétně 43,9 %. Vyplývá to ze šetření, které s dvouletou periodicitou provádí Český statistický úřad (ČSÚ).

„Pozitivní zprávou je opětovný růst podílu podniků, které ve srovnání s předchozím obdobím zavedly technické inovace“, uvedl expert ČSÚ Václav Sojka. Technickým inovacím (produktovým, procesním) se věnovalo 35,6 % podniků, zatímco netechnickým inovacím (marketingovým, organizačním) 31,6 % podniků. Nejvíce podniků (25,3 %) se soustředilo na vývoj nových nebo podstatně zlepšených produktů. Procesy inovovalo 24 % podniků.

Obecně více inovují nejen velké podniky (78,7 %) oproti středním (57,6 %) nebo malým (38,2%), ale i firmy pod zahraniční kontrolou (54,1 %) oproti domácím podnikům (41,0 %).
Nejvíce podniků (64,8 %) inovovalo v informačních a komunikačních činnostech. V případě technických inovací, které jsou považovány za stěžejní pro výrobu a konkurenceschopnost podniku, byly nejaktivnější v rámci zpracovatelského průmyslu (průměr 40,4 %) podniky s převažující činností v oblasti výroby ostatních dopravních prostředků (62,3%).

Podniky vyvíjí produktové a procesní inovace v převážné míře ve vlastní režii, zejména to platí pro velké podniky. Celkem 37,3 % technicky inovujících podniků spolupracovalo na inovacích s partnerem, který nejčastěji pocházel z ČR, a byli jimi dodavatelé. S vysokými školami jako v pořadí třetím nejčastějším partnerem spolupracovalo na inovacích 14,6 % podniků.

Z veřejných zdrojů byla přímo podpořena již čtvrtina technicky inovujících podniků, Nejvýznamnější roli v podpoře inovací hrála EU. Finanční podporu od ní obdrželo 17,1 % technicky inovujících podniků (v období 2006 až 2008 to bylo pouze 8 % podniků), zatímco od vlády ČR 13 %.

„Po poklesu výdajů na inovace v minulém období, podniky opět začaly investovat do zavádění inovací, zejména pak do pořízení nového výrobního vybavení a do výzkumu a vývoje“, říká Václav Sojka. Inovující podniky v roce 2012 vydaly na technické inovace celkem 99,1 mld. Kč. Téměř polovina z této částky šla na pořízení strojů, zařízení a softwaru 47,7 mld. Kč (48,1 %). Na vlastní výzkum a vývoj podniky vynaložily 25,7 mld. Kč (25,9 %) a za 17,5 mld. Kč pak nakoupily služby výzkumu a vývoje od jiných subjektů. Služby výzkumu a vývoje pro své inovace nakupují především podniky pod zahraniční kontrolou.

Detailní údaje jsou k dispozici v publikaci ČSÚ „Inovační aktivity podniků v České republice v letech 2010–2012“: http://www.czso.cz/csu/czso/inovacni-aktivity-podniku-v-cr-2010-az-2012-up1r9kkmj3


Kontakty:
Ing. Václav Sojka
Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ
Tel.: 2 740 2536
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

  • ČSÚ TZ 140417 TI.docx