V sobotu odpoledne začne ČSÚ zpracovávat výsledky volby prezidenta

 

11. ledna 2018

12. a 13. ledna se koná první kolo volby prezidenta. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin. Prezidentem je zvolen kandidát, který získá v prvním kole nadpoloviční většinu všech platných hlasů. Pokud k tomu nedojde, koná se za čtrnáct dní druhé kolo volby, v němž se rozhoduje mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z kola prvního.


Pro volbu prezidenta bylo Ministerstvem vnitra zaregistrováno devět kandidátních listin. Pět kandidátů je bez politické příslušnosti, čtyři jsou členy stran či hnutí.

Volit se bude v celkem 14 866 okrscích. Pro převzetí výsledků hlasování od okrskových volebních komisí vytvořil Český statistický úřad 427 přebíracích míst.

Sčítání hlasů zahájí okrskové volební komise po uzavření volebních místností. Následně zpracují zápisy o průběhu a výsledku hlasování. Správnost zápisů stvrzují všichni členové komisí svými podpisy. „Podepsaný zápis doručí komise na tzv. přebírací místo Českému statistickému úřadu. Pracovníci úřadu provedou kontrolu formální správnosti zápisu a vloží ho do systému. Poté jsou data v zabezpečené elektronické podobě odeslána do centra zpracování, kde jsou uložena do databáze. Okrskové výsledky jsou průběžně zveřejňovány na serveru volby.cz,“ říká místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová. Celý proces zpracování výsledků voleb je názorně zobrazen v infografice ČSÚ.

Definitivní výsledky prvního kola očekáváme v sobotu ve večerních hodinách. Může se stát, že některé komise odevzdají své zápisy později. Cesta na přebírací místo pro ně totiž může být s ohledem na zimní počasí a špatnou sjízdnost silnic komplikovanější, zejména v horských oblastech. Některé komise také mohou zaznamenat vyšší počet voličů. Řada lidí totiž bude na horách a bude volit na voličský průkaz v tamních okrscích. „Členům okrskových volebních komisí zdůrazňujeme, aby při své práci postupovali svědomitě, v souladu se zákonem a metodickými pokyny, a zbytečně nespěchali. Důležitá je především správnost celého postupu a bezchybnost výsledků hlasování, které Českému statistickému úřadu předají,“ uvedl místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Ve volebním obvodu č. 39 Trutnov se společně s prvním kolem volby prezidenta koná i druhé kolo doplňovacích senátních voleb. Více informací zde: https://www.czso.cz/csu/czso/poprve-v-historii-bude-pouzita-jedna-uredni-obalka-pro-soubeh-vice-druhu-voleb.

Průběžné a konečné výsledky voleb zveřejňuje ČSÚ na serveru volby.cz, příp. volbyhned.cz. Naleznete tam i statistické přehledy údajů o kandidátech či otevřená data. Zajímavosti a důležité informace jsou k dispozici také na Twitteru statistického úřadu. Webová prezentace czso.cz nebude v sobotu během zpracování výsledků voleb dostupná.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu_tz180111_v_sobotu_odpoledne_zacne_csu_zpracovavat_vysledky_volby_prezidenta.docx
  • Vyjádření místopředsedy ČSÚ Marka Rojíčka
    (soubor mp3)
  • Vyjádření místopředsedkyně ČSÚ Evy Krumpové
    (soubor mp3)
  • csu_tz180111_v_sobotu_odpoledne_zacne_csu_zpracovavat_vysledky_volby_prezidenta.png