V roce 2020 zemřelo přes 129 tisíc obyvatel Česka

 

2. února 2021

Podle dosud dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v loňském roce 129,1 tisíce obyvatel České republiky, což je o téměř 17 tisíc více než v roce 2019. Nejvíce se umíralo v listopadu a nárůst úmrtí postihl nejvýrazněji věkovou kategorii 75–84letých a více muže než ženy. Z regionálního pohledu došlo k největšímu relativnímu nárůstu počtu zemřelých ve Zlínském kraji.

„Již nyní je z předběžných dat zřejmé, že počet zemřelých za rok 2020 bude převyšovat 112,4 tisíce mrtvých z roku 2019 o více než 16,7 tisíce osob a jedná se tak o patnáctiprocentní nárůst. Takto výrazná meziroční změna je v naší historii po roce 1950 zcela výjimečná,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. V tomto století se meziroční změny dosud pohybovaly od -4,1 tisíce (rok 2004) do +5,5 tisíce (rok 2015), resp. od –4 do +5 %. Po očištění dat od vlivu pokračujícího stárnutí obyvatel se ukazuje, že pokud by v roce 2020 byla stejná úmrtnost jako v roce 2019, počet zemřelých by vzrostl pouze o 2 tisíce osob.

„První odhad naděje dožití při narození pro rok 2020 ukazuje na 75,3 roku pro muže a 81,4 pro ženy. Ve srovnání s rokem 2019 jde o pokles o 1 rok u mužů a o 0,7 roku u žen. Nepříznivá epidemická situace v roce 2020 se tak projevila více u mužů. Naděje dožití z roku 2020 odpovídá zhruba situaci v roce 2013, jde tedy o návrat o 7 let zpátky, upozorňuje Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.

„K nejvíce úmrtím došlo v listopadu, kdy jich bylo 15,7 tisíce. Dalších 14,2 tisíce obyvatel zemřelo v říjnu a 14,0 tisíce v prosinci. Přes 14 tisíc zemřelých za měsíc bylo přitom naposledy registrováno v prosinci 1995,“ uvádí Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Počty úmrtí se začaly nad průměr předchozích pěti let pravidelně zvedat v první polovině září. Týdenní počty zemřelých vrcholily na přelomu října a listopadu, kdy ve 44. a 45. týdnu přesahovaly 4,2 tisíce osob, tedy dvojnásobek obvyklého počtu úmrtí v této části roku. Následující týdny počty mírně klesaly, avšak zůstávaly nadprůměrné. Ještě v 50. týdnu byly o 40 % vyšší, než je v tomto týdnu běžné, a po zbytek roku se dále již nesnižovaly. Rekordní hodnoty zaznamenaly v roce 2020 také statistiky denních počtů úmrtí. Zatímco v předcházejícím pětiletém období 2015–2019 překročil denní počet zemřelých hodnotu 450 pouze jedenkrát, v roce 2020 byl denní počet úmrtí takto vysoký nepřetržitě od 18. října do 19. listopadu. Denního maxima 656 osob bylo dosaženo počátkem listopadu (2.11.). Denní počet úmrtí oscilující kolem hladiny 450 zemřelých byl přitom evidován až do konce roku.

Absolutní počet zemřelých meziročně vzrostl ve všech krajích. Nejvíce ve Zlínském kraji, kde počet zemřelých v roce 2020 převýšil počet z roku 2019 o téměř jednu čtvrtinu (24 %). Dalšími kraji s nejvíce nadprůměrným nárůstem byly kraj Karlovarský a Olomoucký (18 a 17% nárůst). Naopak Plzeňský kraj a Hlavní město Praha byly s 11 a 12 % nárůstem kraji s nejmenším meziročním zvýšením počtu zemřelých.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

Metodická část:

V týdenních počtech zemřelých, pravidelně zveřejňovaných na webových stránkách ČSÚ, jsou v Grafech 1 a 2 uvedeny počty zemřelých v 1.–52. týdnu roku 2020, tj. od 30. 12. 2019 do 27. 12. 2020, kdežto soubor s Grafem 3 se vztahuje k datům kalendářního roku 2020, tj. od 1. 1. do 31. 12. 2020.

Údaj o celkovém počtu zemřelých v roce 2020 bude v příštích týdnech ještě mírně růst v důsledku dodatečných hlášení (zejména těch o úmrtí v zahraničí). Data tak budou nadále v týdenní periodicitě aktualizována na webových stránkách ČSÚ. Konečný celkový počet zemřelých za rok 2020 vycházející ze statistiky ČSÚ by měl být zveřejněn 22. 3. 2021 spolu s předběžnými výsledky celé demografické statistiky.

Data o struktuře zemřelých v roce 2020 podle příčin smrti nejsou zatím dostupná. Statistika příčin smrti vzniká propojováním dat ze statistického hlášení o úmrtí (Obyv 3-12), které ČSÚ obdrží od matričních úřadů za každé úmrtí (ve lhůtách stanovených vyhláškou o Programu statistických zjišťování), s údaji z Listu o prohlídce zemřelého (LPZ), které ohledávající/pitvající lékaři posílají Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), a to ve formě a lhůtách stanovených vyhláškou č. 297/2012 Sb. o LPZ, v aktuálním znění.

 

Grafická část:

 

  • csu_tz210202_v_roce_2020_zemrelo_pres_129_tisic_obyvatel_ceska.docx
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Terezie Štyglerové, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Michaely Němečkové z oddělení demografické statistiky ČSÚ
    (soubor mp3)