V roce 2020 se u nás prostavělo 536 miliard

 

15. června 2021

Stavební společnosti provedly v roce 2020 stavební práce v hodnotě 536 miliard Kč, což je meziročně o 1,1 % méně. Tři čtvrtiny z celkového objemu připadaly na novou výstavbu, rekonstrukce a modernizace a nejvíce stavebních prací proběhlo na území hlavního města Prahy a s větším odstupem následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský.

„Stavební společnosti provedly v roce 2020 stavební práce v hodnotě 536 miliard korun, což v meziročním porovnání představuje pokles o 1,1 %. Tento pokles je mírnější než v případě indexu stavební produkce zejména z důvodu jiné cenové hladiny,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ. Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích a tento podíl meziročně mírně klesl. Přibližně čtvrtina prací připadla na opravy a údržbu. Podíl prací provedených v zahraničí byl zanedbatelný, ale najdou se i firmy, kde práce v zahraničí tvoří významnou součást jejich celkového obratu.

Z územního hlediska provedly firmy s dvaceti a více zaměstnanci nejvíce stavebních prací v Praze a jde ve značné míře o výstavbu bytových a nebytových nevýrobních budov. S odstupem pak následují kraje Jihomoravský a Středočeský, kde probíhala intenzivní výstavba dopravní infrastruktury. Na opačném konci řady se nachází kraje Karlovarský a Liberecký, které jsou ovšem menší svou rozlohou.

Větší stavební podniky realizovaly pro veřejné zadavatele 51 % z celkového objemu vynaložených prostředků a tento podíl po propadu v letech 2016 a 2017 dále rostl. „Veřejné prostředky v převážné většině směřovaly do výstavby inženýrských staveb, případně nebytových nevýrobních budov,“ dodává Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

Další nová data o stavebnictví naleznete na webu:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr

 

Kontakt
Tomáš Chrámecký
Odbor komunikace ČSÚ
T
274 052 765 | M 737 280 892
E
tomas.chramecky@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz210615_v_roce_2020_se_u_nas_prostavelo_536_miliard.docx
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ
    (soubory mp3)