V první polovině roku vzrostl počet neschopenek

 

30. 10. 2020

V prvních šesti měsících roku 2020 bylo nahlášeno více než milion nových případů dočasné pracovní neschopnosti, o desetinu více než v 1. polovině roku 2019. Kromě zrušené karenční doby situaci ovlivnila pandemie a související nařízená vládní opatření.

V letošním prvním pololetí počet případů dočasné pracovní neschopnosti meziročně vzrostl o 95 tis. Celkově bylo nahlášeno 1 070 tisíc nových případů. V 91 % případů se jednalo o pracovní neschopnost z důvodu nemoci, zbytek připadl na pracovní a ostatní úrazy.

Z důvodu dočasné pracovní neschopnosti způsobené nemocí či úrazem chybělo v prvních šesti měsících letošního roku denně na pracovištích v průměru 261 tisíc zaměstnanců, tj. o 31 tisíc více ve srovnání s prvním pololetím minulého roku,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Častěji nastupovaly do pracovní neschopnosti ženy. V 1. pol. 2020 nahlásily 560 tisíc případů. Počet neschopenek mužů poprvé překročil hranici půl milionu případů, konkrétně jich bylo evidováno 510 tisíc.

Počet nově vydaných neschopenek z důvodu nemoci se v prvním letošním pololetí zvýšil meziročně o 12 %, tedy o více než 100 tisíc. Tento nárůst ovlivnila i opatření v souvislosti s nemocí Covid-19. Poprvé v novodobé historii byly vydávány v nebývalém množství karantény, při kterých měli pojištěnci nárok na dávku v pracovní neschopnosti,“ vysvětluje Alena Hykyšová z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ. Z důvodu karantény bylo od března do konce června vystaveno 57 tisíc neschopenek. Na meziroční nárůst počtu neschopenek z důvodu nemoci mělo také vliv zrušení karenční doby od 1. července 2019, kdy zaměstnanec dostává náhradu mzdy již od prvního a nikoliv až od čtvrtého dne.

Na 100 pojištěnců připadalo za 1. pol. 2020 celkem 23 nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Nejvyšší meziroční nárůst počtu pracovních neschopností v přepočtu na 100 pojištěnců zaznamenalo odvětví Těžba a dobývání, oproti 1. pol. 2019 o 11 případů. V odvětví Ubytování, stravování a pohostinství meziročně přibylo 6 případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěných. Naopak meziročně výrazně poklesl tento ukazatel u zaměstnanců v institucích poskytujících vzdělávání. Školy byly jedny z prvních míst, která byla uzavřena ve snaze zabránění šíření nákazy nemoci Covid-19. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti poklesl i v ICT odvětvích a v Peněžnictví a pojišťovnictví, umožňující značnou míru práce z domova.

Další informace přináší aktuální publikace ČSÚ Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za 1. pol. 2020.

 

Kontakt
Tomáš Chrámecký
Odbor komunikace ČSÚ
T
274 052 765 | M 737 280 892
E
tomas.chramecky@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz_201030_v_prvni_polovine_roku_vzrostl_pocet_neschopenek.docx
  • Vyjádření Martina Many, ředitele odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ
    (soubor m4a)
  • Vyjádření Aleny Hykyšové z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ
    (soubor m4a)