V pátek začíná druhá vlna roznosu listinných sčítacích formulářů

 

29. dubna 2021

Těm, kteří se dosud nesečetli online ani si zatím nevyzvedli sčítací formulář v listinné podobě, budou sčítací komisaři od 30. dubna, opět roznášet papírové formuláře. O termínu návštěvy informovali komisaři nesečtené obyvatele prostřednictvím oznámení vloženého do poštovní schránky nebo vyvěšeného na vchodových dveřích domu.


„Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném časovém intervalu, tento termín ale bohužel nelze změnit. Pokud si ani tentokrát nebudete moci formulář od komisaře převzít, můžete si ho sami vyzvednout na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a pracovištích krajských správ Českého statistického úřadu,“
říká Jolana Voldánová, tisková mluvčí Sčítání 2021. Jejich seznam je k dispozici na https://scitani.ceskaposta.cz a na webu scitani.cz v sekci Kontaktní místa.

Sčítací komisař při předávání formulářů zazvoní a vyčká na příchod respondenta venku před domem. Předá mu formulář spolu s odpovědní obálkou, přičemž se bude řídit aktuálně platnými hygienickými opatřeními. Bude vybaven respirátorem a dezinfekcí. Všichni komisaři také musí absolvovat test na koronavirus s výsledkem negativní.

V případě, že listinný formulář nechcete, protože stále plánujete sečíst se online nebo jste se už online sečetli, na komisaře čekat nemusíte. A když už na vás zazvoní, tak mu to prostě jen sdělte. Všichni máme sice povinnost se sečíst, ale jakým způsobem to uděláme, je pouze na nás. Nesmíme však zapomenout, že tak musíme učinit nejpozději do 11. května, upozorňuje Jolana Voldánová.

Všichni sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a na požádání se prokážou i občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Jména sčítacích komisařů lze zjistit prostřednictvím aplikace na webu scitani.cz/komisar a jsou zveřejněna i na úředních deskách obecních úřadů. Všichni sčítací komisaři jsou také vybaveni brašnou s logem České pošty. Sčítací komisaři splňují kritéria důvěryhodnosti (bezúhonnosti) a jsou vázáni povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení sčítání.

Vyplněný formulář odešlete do 11. května poštou v odpovědní obálce, kterou obdržíte spolu s formulářem, nebo ho do stejného data můžete odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. Zaslání formuláře prostřednictvím České pošty je zdarma.

Až do 11. května je stále možné sečíst se online. Je to rychlé, jednoduché a bezpečné. Online sčítací formulář můžete vyplnit na stránkách www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Sčítání21 na App Store a Google Play. Test, ve kterém se sečetla tříčlenná rodina pomocí listinného i online formuláře, ukázal, že elektronicky to bylo o 9 minut rychlejší. Na průběh a výsledky testu se můžete podívat na https://youtu.be/wBimaAIzB6M.

 

Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

 

  • csu_tz210429_scitani_2021_v_patek_zacina_druha_vlna_roznosu_listinnych_scitacich_formularu.docx
  • Vyjádření Jolany Voldánové, tiskové mluvčí Sčítání 2021
    (soubory mp3)