V ČSÚ se uskuteční mezinárodní jednání expertů na národní účty

 

8. června 2017 

V Českém statistickém úřadu se 12. a 13. června sejde pracovní skupina Eurostatu v oblasti národních účtů. Tématem jednání jsou cenové přepočty. 

Na mítink dorazí patnáct expertů z národních statistických úřadů včetně zástupců Eurostatu, Evropské centrální banky a OECD. Budou se zabývat zejména tzv. digitální ekonomikou a netržními službami.

„Sdílená ekonomika je spojena s rozvojem zprostředkování služeb mezi domácnostmi. Jde například o sdílení taxislužeb a ubytování. Jejich odhad a dopad na ukazatele národních účtů budou předmětem jednání,“ říká Vladimír Kermiet z odboru národních účtů ČSÚ.

Netržní služby, mezi které patří například zdravotnictví a vzdělávání, představují jediné produkty, u kterých dosud není zohledněna změna kvality při odhadu objemových ukazatelů. Výstupem bude seznam doporučení, která budou začleněna do budoucích standardů národního účetnictví.

Zasedání navazuje na ustavující lednové jednání v Lucemburku, na němž byly definovány priority a očekávané výstupy týkající se odhadu objemových ukazatelů.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
 274 052 017 | M 778 727 232
petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu-tz170608-v_csu_se_uskutecni_mezinarodni_jednani_expertu_na_narodni_ucty.docx