V ČSÚ přednášel Bedřich Moldan

 

13. dubna 2016
 

V ČSÚ se dnes konala přednáška Bedřicha Moldana. Tématem byla globální rizika a životní prostředí, a to nejen v souvislosti se statistickými údaji. Akce se zúčastnily desítky lidí.

Problémy environmentálního charakteru patří mezi významná rizika v rámci nejbližší budoucnosti. Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí, je pojmenoval v širším kontextu, a to nejen v měřítku globálním, ale i regionálním s vazbou na Českou republiku. Připomněl, že důležitost otázek životního prostředí je v současnosti mnohem vyšší než dříve.

Kromě jiného hovořil o vědeckém konceptu Johana Rockströma o devíti planetárních mezích, který byl představen v roce 2009. Od té doby je předmětem celosvětové diskuse. Nedávno byly identifikovány indikátory pro většinu těchto mezí. Jednou z nich je i biodiverzita, kterou lze zjednodušeně měřit počtem vymizelých druhů: „Celosvětově byla přijata řada strategií a iniciativ k ochraně životního prostředí, ale nic z toho nepomáhá. Ochrana přírody není věc, na kterou by lidstvo nedávalo peníze. Přesto toto úsilí, zdá se, nikam nevede. Všechny indikátory přitom ukazují na to, že příroda je velmi ohrožená a trpí. A nejde jen o to, že se ničí tropické pralesy, ale že se na celém světě, ani v nejvyspělejších státech, nedaří systematicky a účinně zasáhnout proti celkové redukci a erozi biologické rozmanitosti. Redukce počtu druhů je v současnosti masivní a dá se srovnat s jinými velkými epizodami, které známe z dávné historie,“ uvádí Bedřich Moldan.

Nejvyšší globální rizika jsou však spojena zejména s klimatem, konkrétně se skleníkovými plyny a emisemi CO2 do ovzduší. K dalším významným problémům patří nedostatek vodních zdrojů.

„Těší mě, že Bedřich Moldan přijal mé pozvání. Naše spolupráce trvá už více než 25 let a oba se celoživotně profesně věnujeme problematice indikátorů životního prostředí a udržitelného rozvoje,“ říká předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, která na začátku 90. let zakládala oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ.

Bedřich Moldan je profesorem Univerzity Karlovy v Praze, expertem na životní prostředí, bývalý ministr životního prostředí. Je autorem více než stovky publikací a statí.
 


Kontakt:
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
tel.: 274 052 017
GSM: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

  • csu_tz_160413_v_csu_ prednasel_bedrich_moldan.doc