Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2021


Územní změny od 1. 1. 2021
Změny územní struktury k 1. 1. 2021 PDF
Změny území okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 1. 1. 2021 Excel PDF
Přesuny obcí mezi okresy a správními obvody obcí s rozšířenou působností k 1. 1. 2021 Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.