Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2021


Územní změny od 1. 1. 2021
Změny územní struktury k 1. 1. 2021 Word PDF
Změny území okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 1. 1. 2021 Excel PDF
Přesuny obcí mezi okresy a správními obvody obcí s rozšířenou působností k 1. 1. 2021 Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.