Uveřejňování smluv

 

Od 1. 7. 2016 jsou podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, veškeré smluvní vztahy, na jejichž základě má nebo může dojít k plnění v hodnotě alespoň 50.000,- Kč bez DPH, zveřejňovány v REGISTRU SMLUV.