Ústředí a krajské správy ČSÚ

 

Český statistický úřad
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
Žižkova 1, 370 77 České Budějovice

Krajská správa ČSÚ v Plzni
Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Závodní 360/94, 360 06 Karlovy Vary

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem

Krajská správa ČSÚ v Liberci
nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové 3

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích
V Ráji 872, 531 53 Pardubice

Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Ke Skalce 30, 586 01 Jihlava

Krajská správa ČSÚ v Brně
Jezuitská 2, 601 59 Brno

Krajská správa ČSÚ v Olomouci
Jeremenkova 1142/42, 772 11 Olomouc

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
tř. Tomáše Bati 1565, 761 76 Zlín

Krajská správa ČSÚ v Ostravě
Repinova 17, 702 03 Ostrava