Úspěšné předsednictví ČSÚ v Pracovní skupině Rady pro statistiku spěje do finále

 

16. prosince 2022

Během letošního českého předsednictví v Radě Evropské unie předsedal Český statistický úřad šesti zasedáním Pracovní skupiny Rady pro statistiku a zabýval se třemi legislativními návrhy. Od ledna bude hlavní roli v Pracovní skupině zastávat Švédský statistický úřad, jehož zástupci dnes od předsedy ČSÚ převzali předsednickou štafetu.

„ČSÚ navázal na pokrok učiněný předchozími předsednickými zeměmi s cílem úspěšně dokončit návrhy hned několika předpisů v oblasti statistiky, které byly již v pokročilém stadiu legislativního procesu. Díky nasazení celého našeho týmu a intenzivnímu vyjednávání se nám podařilo vytčené cíle během českého předsednictví úspěšně završit,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Jednalo o přípravu návrhu nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů (SAIO), návrhu novely nařízení č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v EU (ESA 2010) a návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2011, pokud jde o zavedení nových modulů environmentálních hospodářských účtů (EEEA).

Návrh SAIO prošel revizí právníků-lingvistů a Evropským parlamentem, který k němu v prvním čtení přijal legislativní usnesení. Následně jej přijal Zvláštní zemědělský výbor a Rada ECOFIN. Posledním krokem pak byla publikace v Úředním věstníku EU 7. prosince 2022, čímž se z návrhu stal oficiálně právní akt.

U projednávání návrhu revize ESA 2010 došlo během českého předsednictví k významnému průlomu. ČSÚ návrh přebíralo od francouzského předsednictví ve stádiu dosažení obecného přístupu Rady. Po řadě neformálních jednání se předsednickému týmu ČSÚ podařilo dosáhnout kompromisu již na prvním politickém trialogu. Návrh byl 30. listopadu schválen Výborem stálých zástupců vlád členských zemí (COREPER).

Nejvíce diskutovaným návrhem na zasedáních Pracovní skupiny byl návrh nových modulů environmentálních hospodářských účtů. Předsednickému týmu ČSÚ se ale nakonec podařilo dosáhnout vyváženého kompromisu mezi členskými státy,“ dodává Marek Rojíček. Finální text bude 20. prosince předložen na jednání COREPER k získání obecného přístupu Rady.

České předsednictví také s úspěchem zorganizovalo seminář na téma budoucnosti statistiky, který se konal ve dnech 26. a 27. září v Kongresovém centru České národní banky. Zúčastnilo se ho více než 30 předsedů statistických úřadů Evropského statistického systému a Eurostatu.

V pátek 16. prosince předal předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček oficiálně předsednickou štafetu generálnímu řediteli Švédského statistického úřadu Joakimu Stymneovi. Poděkoval mu za příjemnou spolupráci v posledních šesti měsících a popřál úspěch do nadcházejícího období.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu-tz221216-uspesne_predsednictvi_csu_v_pracovni_skupine_rady_pro_statistiku_speje_do_finale.docx