Úroveň podrobnosti a měnící se funkce (CZ-COFOG)

 

Základním zdrojem informací klasifikace CZ-COFOG jsou vedené administrativní záznamy položek z veřejných rozpočtů na úrovni státní a jiné veřejné správy, případně samosprávy. Tyto záznamy určené ke kontrolním účelům však mohou postrádat podrobnosti, které klasifikace vyžaduje.

U některých oddílů CZ-COFOG z roviny skupin dokonce vyžaduje další informace, které nejsou obsaženy ve zjišťovaných a zveřejňovaných informacích týkajících se rozpočtů.

Proto se klade důraz na úplnost poskytovaných informací, které jsou důležitým zdrojem třídění výdajů podle funkcí jednotlivých institucí (subjektů). Detailnější klasifikování dle tříd má sloužit jako vodítko k přesnému obsahu skupin.

Pro rozhodování o tom, které funkce mají být zvýrazněny a jakým způsobem mají být začleňovány do skupin, existuje velký prostor. Vlastní zařazení výdajů podle jednotlivých funkcí klasifikace nelze brát jako neměnné, s ohledem na vývoj v oblasti státních výdajů a priorit je nutné zařazení pravidelně revidovat a promítnout do změn v klasifikaci.