Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu - 2011

 
Kód: 170232-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Radolfová
E-mail: marie.radolfova@czso.cz

Publikace ke stažení Word PDF
1. Úvod a metodické poznámky Word PDF
2. Vývoj úrovně vzdělanosti obyvatelstva ČR v letech 1950 až 2011 Word PDF
3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 Word PDF
3.1. Osoby se základním vzděláním
3.2. Osoby se středním vzděláním
3.3. Osoby s úplným středním vzděláním
3.4. Osoby s nástavbovým a vyšším odborným vzděláním
3.5. Osoby s vysokoškolským vzděláním
4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR Word PDF
4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP
4.2. Úroveň vzdělání podle velikostních skupin obcí
5. Závěr Word PDF
Přílohy
Tab. 1 Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel 15letých a starších podle údajů sčítání v letech 1950–2011 Excel PDF
Tab. 2 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání a pohlaví v letech 2001 a 2011 Excel PDF
Tab. 3 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání, věku a pohlaví k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 4 Obyvatelstvo ve věku 15-64 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity a pohlaví k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 5 Zaměstnaní podle nejvyššího ukončeného vzdělání a postavení v zaměstnání k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 6 Zaměstnaní podle nejvyššího ukončeného vzdělání a odvětví ekonomické činnosti k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 7 Zaměstnaní podle nejvyššího ukončeného vzdělání a hlavních tříd zaměstnání k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 8 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání v krajích ČR k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 9 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání v SO ORP k 26. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 10 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání a velikostních skupin obcí k 26. 3. 2011 Excel PDF
Mapa administrativního členění České republiky – kraje a správní obvody obcí s rozšířenou působností JPG

Zveřejněno dne: 23.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.