Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu - 2001

 
Kód: e-4113-03
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

2. Vývoj úrovně vzdělanosti obyvatelstva v ČR v letech 1950 až 2001 (249kB) PDF
3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 (800kB) PDF
   3.1 Vzdělání mužů a žen podle věkových skupin
   3.2 Vzdělání podle náboženského vyznání obyvatelstva
   3.4 Vzdělání ekonomicky aktivního obyvatelstva
   3.5 Vzdělání ekonomicky aktivního obyvatelstva podle odvětví ekonomické činnosti
   3.7 Vysokoškolské vzdělání podle zaměření studia
4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR (290kB) PDF
   4.1 Úroveň vzdělání podle krajů a okresů
   4.2 Diferenciace úrovně vzdělání podle velikostních skupin obcí
5. Závěr PDF

Přílohy

Mapové:
Mapa 1 Podíl obyvatel starších 15-ti let z obyvatel celkem – SLDB 2001 JPG
Mapa 2 Podíl obyvatel se základním vzděláním včetně neukončeného z obyvatel starších 15-ti let – SLDB 2001 JPG
Mapa 3 Podíl obyvatel s dokončeným středním vzděláním bez maturity z obyvatel starších 15-ti let – SLDB 2001 JPG
Mapa 4 Podíl obyvatel s dokončeným úplným středním vzděláním s maturitou z obyvatel starších 15-ti let – SLDB 2001 JPG
Mapa 5 Podíl obyvatel s ukončeným vysokoškolským vzděláním z obyvatel starších 15-ti let – SLDB 2001 JPG

Tabulkové:
Tab. č. 1 Vzdělání obyvatelstva 15-ti letého a staršího podle výsledků sčítání lidu 1950, 1961, 1970, 1980, 1991 a 2001 Excel PDF
Tab. č. 2 Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání, podle věku a podle pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č. 3 Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání, podle náboženského vyznání a podle pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č. 4 Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání, podle národnosti a podle pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č. 5 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle nejvyššího ukončeného vzdělání, podle odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č. 6 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle nejvyššího ukončeného vzdělání, podle hlavních tříd zaměstnání a podle pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č. 7 Obyvatelstvo s dokončeným vysokoškolským vzděláním podle věku, podle oboru vysokoškolského vzdělání a podle pohlaví k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č. 8 Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání, podle krajů a okresů k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. č. 9 Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání v okresních městech a v městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.09.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.