Upřesnění zahraničního obchodu není důvodem korekce HDP

 

10. 4. 2012

V souvislosti s upřesněním údajů o zahraničním obchodu za 4. čtvrtletí 2011, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) 7. dubna, se v mediích objevily úvahy analytické veřejnosti o možné květnové revizi odhadu hrubého domácího produktu. ČSÚ sděluje, že ke korekci HDP na základě změn v obchodní bilanci není důvod. HDP je ve čtvrtletní periodicitě odhadován výrobní metodou, která se opírá zejména o statistická šetření zaměřená na zjištění hrubé přidané hodnoty tuzemských ekonomických subjektů v kombinaci s administrativními zdroji dat. Výdajová metoda, jejíž součástí je i obchodní bilance, je určena především ke stanovení struktury konečné spotřeby, k výpočtu samotného HDP se však přímo nevyužívá.


Kontakt:
Ing. Jan Heller
ředitel odboru čtvrtletních národních účtů ČSÚ
Tel.: 274 052 865
E-mail: jan.heller@czso.cz

  • ČSÚ TZ HDP 120410.doc