Úmrtnostní tabulky - Metodika

 

  • Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti, kraje, okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP)