Ukončení publikace Ceny sledovaných druhů nemovitostí

 

 26. února 2021

Upozorňujeme uživatele, že dne 31. 12. 2020 byla naposledy zveřejněna publikace Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2017–2019 (kód 014006-20). Důvodem ukončení řady je zánik datového zdroje, na kterém byla uvedená publikace založena.

Ke dni 26. září 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. (Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Finanční správy.) Spolu s touto změnou tak došlo k zániku používaného datového zdroje a poslední použitelná data jsou k dispozici za rok 2019.

Český statistický úřad (ČSÚ) si je plně vědom potřeby sledování cenového vývoje bytových nemovitostí v regionálním členění. V současné době připravuje kroky k nalezení alespoň částečné náhrady za využití databáze katastru nemovitostí, kterou aktuálně analyzuje. Předpokládaná první publikace nového druhu by se měla objevit během roku 2022. Měla by přitom zajistit časovou návaznost na publikaci předchozí určitým časovým překryvem publikovaných údajů. Vzhledem k současnému stavu prací však nelze zatím určit ani její rozsah ani úroveň členění nemovitostí.

ČSÚ a Ministerstvo financí spolupracovaly od roku 1997 na vytvoření systému monitorování cen nemovitostí v České republice. K tomu byla podle zákona o oceňování majetku (151/1997 Sb.) finančním úřadům stanovena povinnost předávat údaje z daňových přiznání o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě prodeje Ministerstvu financí a Českému statistickému úřadu. ČSÚ data zpracovával primárně pro uvedenou roční publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí, která byla od počátku koncipována jako maximální zhodnocení právě tohoto zdroje. Zásadní přidanou hodnotou byly znalecké posudky odhadců nemovitého majetků, kteří k datům přidali informace o podstatných cenotvorných parametrech.

***
 

30. 12. 2022 vyjde publikace Ceny nemovitostí s daty za roky 2019 – 2021, která bude volně navazovat na zrušenou publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Již byly publikovány cenové indexy za kraje a ČR za byty a rodinné domy od roku 2015 do roku 2021, které navazují přes rok 2015 a 1. čtvrtletí roku 2016 na indexy z ukončené publikace (viz Indexy cen nemovitostí - časové řady | ČSÚ (czso.cz)).

 

  • ukonceni_publikace_ceny_sledovanych_druhu_nemovitosti.doc