Ukazatele výzkumu a vývoje - 2018

 
Kód: 211002-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marek Štampach
E-mail: marek.stampach@czso.cz

Všechna data publikace (3,2 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodická část Word PDF

Analytická část
Shrnutí základních údajů o výzkumu a vývoji v roce 2018 Word PDF

Tabulková část
1. Ukazatele VaV za Českou republiku celkem
2. Ukazatele VaV za podnikatelský sektor
3. Ukazatele VaV za vládní a vysokoškolský sektor

Přílohy
Příloha 1: Pracoviště VaV – základní ukazatele za ČR v letech 2008–2018 PDF
Příloha 2: Zaměstnanci VaV – základní ukazatele za ČR v letech 2008–2018 PDF
Příloha 3: Výdaje na VaV – základní ukazatele za ČR v letech 2008–2018 PDF
Příloha 4: Výzkum a vývoj v ČR v roce 2018 – grafický přehled za jednotlivé sektory
(Příloha bude zveřejněna v průběhu ledna 2020)
PDF
Příloha 5: Finanční toky mezi sektory v oblasti VaV v ČR v roce 2018 PDF
Příloha 6: Výzkum a vývoj v krajích ČR v roce 2018
(Příloha bude zveřejněna v průběhu ledna 2020)
PDF
Příloha 7: Osoby pracující ve VaV – mezinárodní srovnání Excel PDF
Příloha 8: Výdaje na VaV – mezinárodní srovnání Excel PDF
Příloha 9: Základní klasifikace používané ve statistice VaV PDF
Příloha 10: VTR 5-01 (a): Roční výkaz o výzkumu a vývoji za rok 2018 (pro podnikatelský a soukromý neziskový sektor) PDF
Příloha 11: VTR 5-01 (b): Roční výkaz o výzkumu a vývoji za rok 2018 (pro vládní a vysokoškolský sektor) PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 19.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.