Udržitelný rozvoj v ČR - 2006

 
Kód: e-1134-06
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

Úvod PDF
Evropská strategie udržitelného rozvoje a její ukazatele PDF
Téma 1: Ekonomický rozvoj PDF
Téma 2: Chudoba a sociální vyloučení PDF
Téma 3: Stárnutí obyvatelstva PDF
Téma 4: Veřejné zdraví PDF
Téma 5: Klimatické změny a energie PDF
Téma 6: Vzorce výroby a spotřeby PDF
Téma 7: Hospodaření s přírodními zdroji PDF
Téma 8: Doprava PDF
Téma 9: Kvalita veřejné zprávy PDF
Téma 10: Globální partnerství PDF
Závěrečné shrnutí PDF
Tabulka: Sada hlavních ukazatelů udržitelného rozvoje PDF
Zdroje PDF

Příloha
Struktura systému databáze indikátorů udržitelného rozvoje Eurostatu PDF
Příklad PDF

Zveřejněno dne: 31.10.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.