Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2021


Údaje o základním souboru
Tab. 1: Základní soubor Excel PDF
Tab. 2: Počet zaměstnanců dopočtený na základní soubor Excel PDF

Zveřejněno dne: 11.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.