Účty materiálových toků (vybrané indikátory) - 2022

 
Kód: 280023-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Mirka Valterová Tůmová
E-mail: mirka.valterova@czso.cz

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Metodika Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Účet domácí užité těžby Excel PDF
Tab. 2 Účet zahraničního obchodu Excel PDF
Tab. 3 Vybrané indikátory materiálových toků Excel PDF
Tab. 4 Přímý materiálový vstup podle materiálových kategorií Excel PDF
Tab. 5 Domácí materiálová spotřeba podle materiálových kategorií Excel PDF
Tab. 6 Účet fyzické bilance zahraničního obchodu podle materiálových kategorií Excel PDF

Grafy
Graf 1 Domácí užitá těžba Excel PDF
Graf 2 Dovoz a vývoz podle kategorií Excel PDF
Graf 3 Indikátory DMI a DMC Excel PDF
Graf 4 Dovoz a vývoz Excel PDF
Graf 5 Struktura indikátoru DMI Excel PDF
Graf 6 Struktura indikátoru DMC Excel PDF
Graf 7 Fyzická bilance zahraničního obchodu Excel PDF
Graf 8 Skladba fyzického dovozu Excel PDF
Graf 9 Skladba fyzického vývozu Excel PDF
Graf 10 Trend indikátoru DMI a DMC Excel PDF
Graf 11 Materiálová náročnost Excel PDF
Graf 12 Materiálová produktivita Excel PDF

Přílohy
Příloha č. 1 Obnovitelné zdroje Excel PDF
Příloha č. 2 Neobnovitelné zdroje Excel PDF
Příloha č. 3 Dovoz Excel PDF
Příloha č. 4 Vývoz
 
Excel PDF
Přehled hlavních zkratek Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.01.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.