TSA T7 - Zaměstnanost v odvětvích cestovního ruchu v ČR

 

  • TSA T7.1 Počet pracovních míst a zaměstnaných osob v cestovním ruchu v ČR podle odvětví v letech 2003-2019 (TSA tabulka T7)
    26.02.2021 (kód: 020020-20)
  • TSA T7.2 Souhrnné ukazatele zaměstnanosti v cestovním ruchu v ČR v letech 2003-2019 (TSA tabulka T7)
    26.02.2021 (kód: 020020-20)