TSA T6 - Domácí nabídka a spotřeba vnitřního cestovního ruchu podle produktů v ČR

 

  • TSA T6.1 Domácí nabídka a spotřeba vnitřního cestovního ruchu podle produktů v ČR v letech 2003-2018 (TSA tabulka T6) - podrobná data
    28.02.2020 (kód: 020020-19)
  • TSA T6.2 Domácí nabídka a spotřeba vnitřního cestovního ruchu podle produktů v ČR v letech 2003-2018 (TSA tabulka T6) - souhrnná data
    28.02.2020 (kód: 020020-19)