TSA T1 - Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR

 

  • TSA T1.1 Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR v letech 2003-2019
    (TSA tabulka T1)
    26.02.2021 (kód: 020020-20)
  • TSA T1.2 Spotřeba příjezdového cestovního ruchu podle produktů v ČR v letech 2003-2019
    (TSA tabulka T1)
    26.02.2021 (kód: 020020-20)