Tržní služby - časové řady - Základní finanční ukazatele - čtvrtletní - Klasifikace NACE Rev. 2 (CZ-NACE)

 

 • Metodika
  Aktualizováno dne: 14.06.2019
 • Tab. 1 Tržní služby celkem (sekce L, M, N, O, P, Q, R a S) - základní ekonomické ukazatele
  16.03.2020 (kód: 180027-19)
 • Tab. 2 Sekce L - Činnosti v oblasti nemovitostí (CZ-NACE 68) - základní ekonomické ukazatele
  16.03.2020 (kód: 180027-19)
 • Tab. 3 Sekce M - Profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE 69 až 75) - základní ekonomické ukazatele
  16.03.2020 (kód: 180027-19)
 • Tab. 4 Sekce N - Administrativní a podpůrné činnosti (CZ-NACE 77 až 82) - základní ekonomické ukazatele
  16.03.2020 (kód: 180027-19)
 • Tab. 5 Sekce P - Vzdělávání (CZ-NACE 85) - základní ekonomické ukazatele
  16.03.2020 (kód: 180027-19)
 • Tab. 6 Sekce Q - Zdravotní a sociální péče (CZ-NACE 86 až 88) - základní ekonomické ukazatele
  16.03.2020 (kód: 180027-19)
 • Tab. 7 Sekce R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (CZ-NACE 90 až 93) - základní ekonomické ukazatele
  16.03.2020 (kód: 180027-19)
 • Tab. 8 Sekce S - Ostatní činnosti (CZ-NACE 94 až 96) - základní ekonomické ukazatele
  16.03.2020 (kód: 180027-19)