Tržní služby - Časové řady - Měsíční indexy tržeb - Bazický rok 2005 – Klasifikace NACE Rev. 2

 

 • Tab. 1 Indexy tržeb bez DPH ve vybraných službách
  (stejné období předchozího roku = 100)
 • Tab. 2 Indexy tržeb bez DPH ve vybraných službách
  (průměr roku 2005 = 100)
 • Graf 1 Tržby v činnostech v oblasti nemovitostí
  (průměr roku 2005 = 100)
 • Graf 2 Tržby v profesních, vědeckých a technických činnostech
  (průměr roku 2005 = 100)
 • Graf 3 Tržby v administrativních a podpůrných činnostech
  (průměr roku 2005 = 100)