Trh práce oživuje, výdělky však znehodnocuje inflace

 

7. června 2022

Zatímco počet zaměstnanců se zvyšuje, růst jejich výdělků začíná devastovat inflace. 94 % zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2022 zažilo pokles reálné kupní síly. Během covidových let 2020 a 2021 došlo ke snížení mzdového rozdílu mezi muži a ženami.

V 1. čtvrtletí 2022 meziročně vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda o 7,2 %, ale inflace byla rychlejší (11,2 %). Dochází tak k rozevírání nůžek mezi nominálním a reálných růstem mezd. Vývoj mezd byl přitom velmi odvětvově diferencovaný.

Při zohlednění inflace si nyní polepšili pouze zaměstnanci v peněžnictví a pojišťovnictví a v činnostech v oblasti nemovitostí, kterým stouply reálné mzdy o 4,2 %, resp. 2,4 %. Tato skupina ale představuje jen 2,9 % zaměstnanců, 94 procentům naopak reálná kupní síla klesla. Nejvíce zaměstnancům ve veřejné správě, ve zdravotní a sociální péči a ve vzdělávání,“ upozorňuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.

Evidenční počet zaměstnanců na přepočtené počty se meziročně zvýšil celkem o 1,1 %, nejvíce (o 4,5 %) v informačních a komunikačních činnostech. Naopak v těžbě a dobývání počet zaměstnanců poklesl o 10,4 %.

Během covidových let 2020 a 2021 došlo jen k menším proměnám mzdových struktur. Jejich distribuce se mírně rozšířila u žen, neboť rychleji stoupaly vysoké mzdy, u mužů se naopak nepatrně snížila. Výrazným zjištěním je zavírání mezery ve výdělcích podle pohlaví, tedy vyšší růst mezd žen než mužů, a to především proto, že ženy pracují v odvětvích, kde se více přidávalo.

Největší nárůsty mediánových mezd za dva covidové roky najdeme u zdravotních sester a učitelů kromě vysokoškolských. To jsou hodně feminizovaná zaměstnání. Nejčastější profesí žen byla ovšem prodavačka s prostřední úrovní výdělku 23 918 korun. U mužů pak bylo nejčastější zaměstnání řidič náklaďáku s hrubou mzdou 27 876 korun, říká Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. Při porovnávání mzdových úrovní učitelů je nutné vzít v potaz, že jde o specialisty s požadavkem na vysokoškolské vzdělání. U těch byla v roce 2021 mediánová mzda 50 223 Kč, posun učitelů na hodnoty kolem 49 tis. byl tedy jen uzavíráním platového rozdílu.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz220607_trh_prace_ozivuje__vydelky_vsak_znehodnocuje_inflace.docx
  • Prezentace z tiskové konference
  • Vyjádření Jitky Erhartové, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Dalibora Holého, ředitele odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ
    (soubor mp3)