Třetina podniků má profil na sociálních sítích

 

27. listopadu 2017

Většina českých podniků je připojena k internetu a má své webové stránky. Třetina firem má účet na sociálních sítích. Ukazují to nejnovější analýzy statistik informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru, které připravil ČSÚ.


Téměř všechny české firmy s deseti a více zaměstnanci jsou připojené k internetu. Na začátku letošního roku nebyly on-line jen dva podniky ze sta. V roce 2000 šlo o 75 % podniků.

83 % podniků má své webové stránky. Jejich podíl se od začátku tisíciletí více než zdvojnásobil. V roce 2000 mělo svůj web jen 40 % tuzemských firem.

Webové stránky však nejsou jediným kanálem, který podniky pro svou prezentaci na internetu využívají. Jak potvrzuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, boom zažívají sociální sítě: „Letos v lednu na nich měla vlastní účet třetina podniků. Na sociálních sítích fungují hlavně cestovní agentury a kanceláře nebo podniky působící v oblasti poskytování ubytování a v mediálním sektoru.“ I když od roku 2013 došlo k nárůstu počtu firem aktivně využívajících sociální sítě z 15 % na 34 %, Česko stále patří mezi státy EU s nejnižším podílem podniků využívajících tento způsob komunikace.

Přestože většina firem má připojení k internetu, ne všichni zaměstnanci s internetem nebo počítačem pracují. „Zatímco před 15 lety pracovala s počítačem třetina zaměstnanců, dnes je to přibližně každý druhý. Tento podíl však od roku 2006 výrazněji neroste,“ upřesňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Letos poprvé překročil podíl těch, kteří mají z pracovního počítače přístup na internet, hranici 40 %. Ve srovnání s ostatními unijními zeměmi je to však jeden z nejnižších podílů zaměstnanců, kteří jsou v práci na síti. „To však nemusí znamenat, že české podniky používání internetu svým zaměstnancům neumožňují nebo zakazují. Svůj vliv zde do značné míry může mít struktura tuzemského hospodářství s relativně vysokým zastoupením zpracovatelského průmyslu na celkové zaměstnanosti,“ vysvětluje Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Detailní údaje naleznete v nové publikaci ČSÚ s názvem Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru 2017:  https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-podnikatelskem-sektoru-2016-2017.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz171127_tretina_podniku_ma_profil_na_socialnich_sitich.docx