Třetí čtvrtletí přineslo ekonomické oživení

 

17. prosince 2020


Uvolnění opatření proti šíření Covid-19 umožnilo ve 3. čtvrtletí opětovný rozjezd většiny ekonomických aktivit i redukci části ztrát z 2. čtvrtletí. Domácí spotřeba i zahraniční poptávka se zvýšily, investiční aktivita ale nadále zaostávala.   

Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně zvýšil o 6,9 %. Přírůstek podpořila domácí spotřeba i zahraniční poptávka. Naopak investice oproti 2. čtvrtletí klesly o 5,0 %. Meziročně byl hrubý domácí produkt o 5,0 % nižší. Pod úrovní 3. čtvrtletí roku 2019 totiž zůstala spotřeba domácností i investice. Naopak zlepšení přebytku bilance zahraničního obchodu na 126,6 mld. korun působilo prorůstově. „Vývozci se ve třetím čtvrtletí snažili dohnat jarní ztráty, což vedlo k mohutnému nárůstu exportu. Zvyšoval se také dovoz, ale o poznání pomaleji. Ve směru zlepšení bilance působil rostoucí export motorových vozidel, ale také pokles hodnoty dovozu ropy a zemního plynu,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Ve 3. čtvrtletí přetrvával meziroční pokles spotřeby zboží střednědobé spotřeby a služeb, tedy segmentů nejvíce zasažených jarními restrikcemi. Snižovaly se investiční výdaje u všech kategorií. „Investiční aktivita klesla i ve srovnání s krizovým druhým čtvrtletím. Nejhlubší pokles od roku 2011 byl zaznamenán u investic do bydlení, které byly meziročně nižší o více než 11 %. Propadaly se ale také investice v dalších důležitých oblastech, jako jsou stroje a zařízení, dopravní prostředky i ostatní budovy a stavby,“ upozorňuje analytička ČSÚ Karolína Zábojníková.

Hrubá přidaná hodnota vzrostla mezičtvrtletně o 7,3 %, ale meziročně byla nižší o 4,8 %. Velké mezičtvrtletní oživení proběhlo zejména v odvětvích, která byla obzvláště zasažena výpadkem. Hrubá přidaná hodnota ve zpracovatelském průmyslu mezičtvrtletně vzrostla o 16,5 % a v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství přírůstek dosáhl 13,5 %. Většina odvětví ale nadále zaostávala za úrovní loňského roku.

Meziroční pokles celkové zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí dosáhl 1,7 %. Zaměstnanost klesla zejména v profesních, vědeckých, technických a administrativních činnostech, zpracovatelském průmyslu i v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 2,9 %. Rostl zejména počet ekonomicky neaktivních, často žen či lidí nad 60 let. Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla 35 402 korun a meziročně se zvýšila o 1 716 korun.

Další detaily přináší aktuální analýza ČSÚ.
 

Kontakt:
Jan Cieslar

tiskový mluvčí ČSÚ

T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.czz  | Twitter @statistickyurad

 

  • csu-tz201217-treti_ctvrtleti_prineslo_ekonomicke_oziveni.docx
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy Českého statistického úřadu
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Karolíny Zábojníkové, analytičky ČSÚ
    (soubor mp3)