Trendy na trhu práce v ČR - v roce 2018

 
Kód: 320314-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Bc. Jiří Kamenický
E-mail: jiri.kamenicky@czso.cz

Všechna data publikace (5,4 MB) ZIP
Celá publikace Word PDF
 
Shrnutí Word PDF
1. Ekonomická aktivita, zaměstnanost a produktivita práce Word PDF
1.1. Ekonomická aktivita obyvatelstva
1.2. Celková zaměstnanost a odvětvová skladba
1.3. Produktivita práce
1.4. Zaměstnanost cizinců
1.5. Kvalitativní aspekty zaměstnanosti
2. Nezaměstnanost Word PDF
2.1. Míry nezaměstnanosti
2.2. Registrovaní uchazeči o práci a volná pracovní místa
3. Mzdy a jejich diferenciace Word PDF
3.1. Průměrné mzdy podle odvětví a regionů
3.2. Mzdová diferenciace

Zveřejněno dne: 12.09.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.