Tiskové sdělení: Nezaměstnanost zůstala na 2,4 %, hospodaření vládních institucí skončilo v přebytku

 

4. dubna 2018

 

Český statistický úřad dnes vydává tři Rychlé informace – o únorové nezaměstnanosti a o deficitu a dluhu vládních institucí ve čtvrtém čtvrtletí 2017 a rovněž za celý loňský rok.

„Míra nezaměstnanosti zůstala v únoru na 2,4 %. Jsme tak stále na prvním místě v Evropské unii, a to již od srpna 2016. 2 % činí míra nezaměstnanosti u mužů, 3 % pak u žen,“ sdělil Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. Podrobnosti v Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-nezamestnanosti-a-ekonomicke-aktivity-unor-2018.

„Hospodaření vládních institucí, což jsou ústřední a místní vládní instituce a také zdravotní pojišťovny, vloni skončilo přebytkem 80,6 miliardy korun, což je 1,59 % HDP. Za vysokým přebytkem stojí zejména silný růst příjmů z daní, důchodových daní, daní z výroby a dovozu a ze sociálních příspěvků. Na straně výdajové nejvíce rostly investice a výdaje na náhrady zaměstnancům. Vysoký přebytek hospodaření v roce 2017 byl způsoben také jistou střídmostí ve výdajích. Na finančním účtu je vidět kumulace vysokých zůstatků na běžných účtech vládních institucí,“ dodává Václav Rybáček, ředitel odboru vládních a finančních účtů ČSÚ. Podrobnosti v Rychlých informacích:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/notifikace-deficitu-a-dluhu-vladnich-instituci-2017,
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/deficit-a-dluh-vladnich-instituci-4-ctvrtleti-2017.

Zvukové záznamy vyjádření naleznete v příloze.

 

Kontakt
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 778 727 232
E petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad
 

 

  • csu_ts180404_nezamestnanost_zustala_na_2_4____hospodareni_vladnich_instituci_skoncilo_v_prebytku.docx
  • Vyjádření Václava Rybáčka, ředitele odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Dalibora Holého, ředitele odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ
    (soubor mp3)