Tiskové sdělení: Míra úspor domácností se zvýšila

 

2. října 2018

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl o 1,4 %. Zvýšila se i reálná spotřeba na obyvatele a vrostla míra úspor.

„Domácnostem ve 2. čtvrtletí vrostly příjmy rychleji, než výdaje což se projevilo i v rostoucí míře úspor. Ta ve 2. čtvrtletí dosáhla 9,8 %. Míra investic domácností zůstala na stejné úrovni jako v předchozím čtvrtletí,“ komentuje aktuální výsledky Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Rychlá informace obsahuje další aktuální údaje o příjmech a spotřebě domácností či míře investic a ziskovosti nefinančních podniků: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/ctvrtletni-sektorove-ucty-2-ctvrtleti-2018 Zvukový záznam vyjádření je k dispozici v příloze.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu-ts181002-mira_uspor_domacnosti_se_zvysila.docx
  • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)