Tiskové sdělení: Míra nezaměstnanosti zůstala na 2,3 %, vládní instituce skončily v přebytku

 

2. července 2018

Český statistický úřad dnes vydává dvě Rychlé informace – květnové výsledky zaměstnanosti a nezaměstnanosti a údaje o deficitu a dluhu vládních institucí v 1. čtvrtletí 2018


„Počty nezaměstnaných v tomto roce už neklesají tolik jako v minulém, přesto bylo v letošním květnu bez práce o 40 tisíc osob méně než v květnu 2017. Snížily se například počty nezaměstnaných mužů s maturitou, ubylo také nezaměstnaných vysokoškolaček,“ říká Ilona Mendlová z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ. Celá Rychlá informace je k dispozici na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-nezamestnanosti-a-ekonomicke-aktivity-kveten-2018.

Hospodaření vládních institucí skončilo v 1. čtvrtletí v přebytku 0,7 % HDP. Nejvíce k tomu přispěly místní vládní instituce, jako města, obce, kraje, které skončily v přebytku 21 miliard a zdravotní pojišťovny s necelými čtyřmi miliardami,“ komentuje aktuální výsledky Václav Rybáček, ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ. Více informací naleznete zde https://www.czso.cz/csu/czso/cri/deficit-a-dluh-vladnich-instituci-1-ctvrtleti-2018.

Zvukové záznamy citací naleznete v příloze.

 

Kontakt
Tomáš Chrámecký
odbor vnější komunikace ČSÚ
T
274 052 765 | M 737 280 892
E
press@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_ts180702_mira_nezamestnanosti_zustala_na_2_3____vladni_instituce_skoncily_v_prebytku.docx
  • Vyjádření Ilony Mendlové z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Václava Rybáčka, ředitele sekce makroekonomických statistik ČSÚ
    (soubor mp3)