Tiskové sdělení: Ceny zemědělců klesly, v průmyslu a zahraničním obchodu rostly

 

17. září 2018

Ceny zemědělských výrobců v srpnu meziročně klesly. Ceny průmyslových výrobců zaznamenaly v tomto období opačný vývoj. Ceny vývozu a dovozu se v červenci rovněž zvýšily.

„Ceny zemědělských výrobců v srpnu klesly meziročně o 2,1 %. Největší pokles cen jsme zaznamenali v rostlinné výrobě hlavně u ovoce a brambor. V živočišné výrobě pak u jatečných prasat a mléka. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 3,3 %,“ uvádí Jiří Šulc z odboru statistiky cen ČSÚ. Podrobnosti dnes byly zveřejněny v Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyrobcu-srpen-2018.

„Vývozní a dovozní ceny se v červenci opět zvýšily, a to jak meziměsíčně, tak meziročně. V meziročním srovnání vzrostly ceny vývozu o 1,8 % a dovozní ceny o 2,5 %. Růst dovozních cen zapříčinily hlavně ceny minerálních paliv, které meziročně vzrostly o 33 %,“ doplnil Vladimír Klimeš z odboru statistiky cen ČSÚ k Rychlé informaci o cenách v zahraničním obchodu: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-cervenec-2018.

Audiozáznamy obou vyjádření naleznete v příloze.

 

Kontakty
Petra Kolářová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.kolarova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu-ts180917-ceny_zemedelcu_klesly,_v_prumyslu_a_zahranicnim_obchodu_rostly.docx
  • Vyjádření Jiřího Šulce z odboru statistiky cen ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše z odboru statistiky cen ČSÚ
    (soubor mp3)