Tiskové sdělení: Celková důvěra v ekonomiku dále mírně roste

 

24. října 2018
 

Souhrnný indikátor důvěry meziměsíčně mírně vzrostl o 0,2 na 99,8 bodu. Zvýšení důvěry zaznamenal Český statistický úřad mezi spotřebiteli, mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně nezměnila.

V podnikatelské sféře se zvýšil indikátor důvěry v průmyslu a stavebnictví.

„Říjnové konjunkturální šetření ale zahrnovalo v těchto odvětvích i průzkum bariér, které limitují podniky v růstu produkce. V průmyslu i stavebnictví je hlavní bariérou nedostatek zaměstnanců. Navíc stoupl počet respondentů, zejména v průmyslu, kteří uvádějí i nedostatek materiálu ve výrobě, což mj. může právě u dodavatelských firem souviset s nedostatečnými výrobními kapacitami, spojenými hlavně s nedostatkem lidí na trhu práce,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Audiozáznam vyjádření naleznete v příloze. Podrobnosti pak v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/konjunkturalni-pruzkum-rijen-2018.
 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
E jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_ts181024_celkova_duvera_v_ekonomiku_dale_mirne_roste.docx
  • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
    (soubor mp3)