Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby

 

Kód: 100013-23
Název produktu: Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu s údaji o těžbě dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby v České republice od roku 2000.
Klíčová slova: Těžba dřeva, jehličnaté stromy, listnaté stromy, druhy dřevin, nahodilá těžba
Periodicita: Roční
Územní členění: Česká republika, Kraj
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 2000-2022
Datum vydání 31.05.2023

 

  • Dokumentace datové sady
    31.05.2022 (kód: 100013-22)
  • Schéma datového souboru
    31.05.2023 (kód: 100013-23)
  • Data
    31.05.2023 (kód: 100013-23)