Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby

 

Kód: 100013-20
Název produktu: Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu s údaji o těžbě dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby v České republice od roku 2000.
Klíčová slova: Těžba dřeva, jehličnaté stromy, listnaté stromy, druhy dřevin, nahodilá těžba
Periodicita: Roční
Územní členění: Česká republika, Kraj
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Odkaz na dokumentaci datové sady:

https://www.czso.cz/documents/62353418/114659861/100013-19dds.docx

https://www.czso.cz/documents/62353418/114659861/100013-19dds.pdf

https://www.czso.cz/documents/62353418/114659861/100013-19dds.htm

Typ produktu: Otevřená data, časová řada
Verze: Česká
Rok: 2000-2019
Datum vydání 29.06.2020

 

  • Dokumentace datové sady
    28.06.2019 (kód: 100013-19)
  • Schéma datového souboru
    29.06.2020 (kód: 100013-20)
  • Data
    29.06.2020 (kód: 100013-20)