Demografický vývoj Středočeského kraje - 1960 až 2012


Textové tabulky
Tab. I.1 Věkové složení obyvatelstva Středočeského kraje ve vybraných letech (k 31. 12.) Excel PDF
Tab. II.1 Ukazatele sňatečnosti ve Středočeském kraji ve vybraných letech Excel PDF
Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti ve Středočeském kraji ve vybraných letech Excel PDF
Tab. IV.1 Ukazatele porodnosti a plodnosti ve Středočeském kraji ve vybraných letech Excel PDF
Tab. V.1 Ukazatele potratovosti ve Středočeském kraji ve vybraných letech Excel PDF
Tab. VI.1 Ukazatele úmrtnosti ve Středočeském kraji ve vybraných letech Excel PDF
Tab. VI.2 Zemřelí podle pohlaví a vybraných skupin příčin smrti ve Středočeském kraji ve vybraných letech Excel PDF
Tab. VII.1 Ukazatele stěhování ve Středočeském kraji ve vybraných letech Excel PDF

Zveřejněno dne: 06.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.